שמלות לשבת

עד 20 % הנחה

 09-8327311 :טל

מרכז גירון ג'בוטיסקי 3 רעננה